Select Page

Cywilizacji śmierci” należy się przeciwstawić, a u jej źródeł tkwi egoizm i relatywizm etyczny.

Tak nauczał nasz Wielki Rodak, św. Jan Paweł II.

 

Co się dzieje w ukochanej Ojczyźnie 102 lata po Jego narodzinach?

W Teatrze Nowym w Poznaniu, za publiczne pieniądze, wystawiana jest  sztuka, która w oburzający sposób promuje eutanazję!

{

Widzom, którzy wybiorą się na „Prawo Wyboru”, damy też – być może jedyną w ich życiu – szansę, by na własne oczy zobaczyć wyjątkowy obiekt, do tej pory prezentowany tylko w trzech miejscach w Europie kapsułę zwana Sarco, która w przyszłości może stać się nowoczesną trumną, narzędziem do „samobójstwa wspomaganego”, a zarazem – doskonały pretekst do zabrania głosu w dyskusji, czy człowiek ma prawo do eutanazji.

Marta Szyszko-Bohusz, Teatr Nowy, Radio Poznań

Wynalazcą „kapsuły śmierci” jest australijski lekarz dr Philip Nitschke, który w licznych wywiadach podkreślał, iż jego celem jest zapewnienie „spokojnej śmierci bez użycia substancji kontrolowanych” i ominięcie potrzeby oceny psychiatrycznej osób, które chciałyby zakończyć swoje życie.

{

Dla mnie istnienie tej „kapsuły śmierci” jest równie złe jak istnienie wojen na świecie lub innych równie tragicznych rzeczywistości.

dr Jolanta Markowska – prezes Hospicjum CORDIS w Katowicach, Radio Katowice

Druga połowa XX wieku przyniosła wiele zmian społeczno – prawnych na arenie międzynarodowej.

Liberalizacja podejścia do kwestii rodziny, małżeństwa oraz ochrony życia ludzkiego od poczęcia do śmierci doprowadziła do tego, że niektóre państwa zmieniły swoje stanowisko w kwestii prawno-karnej ochrony życia dzieci poczętych, ale również osób starszych, chorych lub żądających prawa do pomocy w popełnieniu samobójstwa.

W polskim prawie karnym eutanazja stanowi uprzywilejowany typ zabójstwa ze względu na szczególną sytuację motywacyjną sprawcy, popełniającego czyn na żądanie ofiary i pod wpływem współczucia (art. 150 § 1 KK).

Stosowania eutanazji zabrania także art. 31 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

„W przypadku prawa wewnętrznie niesprawiedliwego, jakim jest prawo dopuszczające przerywanie ciąży i eutanazję, nie wolno się nigdy do niego stosować ani uczestniczyć w kształtowaniu opinii publicznej przychylnej takiemu prawu, ani też okazywać mu poparcia w głosowaniu”

Św. Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae”

Samobójstwo jest przerażającym ludzkim dramatem i w żadnym nie powinno być wspierane ani promowane, zwłaszcza za publiczne pieniądze!

 

Dlatego apelujemy do Państwa o podpisanie petycji do Władz Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który finansuje Teatr Nowy w Poznaniu, o spowodowanie usunięcia sztuki „ Prawo wyboru” z afisza oraz budzącej grozę „kapsuły śmierci” z holu budynku.

List otwarty do Władz Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo,

sztuka odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu społeczeństwa. Powinna integrować ludzi wokół podstawowych wartości cywilizacyjnych, takich jak prawda, piękno i dobro, przyczyniając się tym samym do harmonijnego rozwoju narodowej kultury. Niestety scena Teatru Nowego w Poznaniu stała się ostatnio miejscem, gdzie szerzy się antywartości, tworzące „cywilizację śmierci”.

Mamy tu na myśli przedstawienie „Prawo wyboru”, które w sposób oburzający jednoznacznie promuje eutanazję, nazywaną dla niepoznaki „prawem do godnej śmierci”. Na stronie teatru znajdują się zapowiedzi przyznania „każdemu z widzów możliwości anonimowego opowiedzenia się” za życiem lub śmiercią.

Budzi to jak najgorsze skojarzenia, przywołując wizje niewolników z czasów antycznego Rzymu, którzy dla uciechy gawiedzi byli zmuszani do walki na śmierć i życie. O ostatecznym losie poranionych ludzi decydowała wola rozhisteryzowanej tym pożałowania godnym spektaklem publiczności, która skazywała nieszczęśników na śmierć lub łaskawie pozwalała przeżyć, ale tylko po to, by móc wziąć udział w kolejnych igrzyskach.

Nasz sprzeciw wywołuje również wystawienie w holu Teatru Nowego skonstruowanej specjalnie z myślą o popełnianiu samobójstw „kapsuły śmierci”, co według rzeczniczki teatru ma stanowić wstęp do rozpoczęcia w Polsce debaty na temat tytułowego „prawa wyboru”, czyli eutanazji. W ten sposób pieniądze podatników, które samorząd przekazuje placówce, przeznaczane są na sponsorowanie propagandy „cywilizacji śmierci”, na czym skorzystają producenci podobnych narzędzi śmierci.

Mając na uwadze powyższe, stanowczo protestujemy przeciw finansowaniu z publicznych pieniędzy przedstawienia propagującego antycywilizacyjne treści. Dlatego też zażądamy spowodowania usunięcia sztuki z afisza oraz budzącej grozę „kapsuły śmierci” z holu budynku.

Z wyrazami szacunku,

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej